Katalog

„Katalog spółek akcyjnych polski międzywojennej i akcji emitowanych przez te spółki” jest dwutomowym ilustrowanym wydawnictwem zawierającym zestawienie spółek akcyjnych działających w okresie międzywojennym w Polsce oraz kiedykolwiek emitowanych przez te spółki akcji. W rzeczywistości to pierwszy polski katalog akcji.

Indeks spółek akcyjnych obejmuje wyłącznie spółki, które były zarejestrowane jako osoby prawne. W spisie ujęte są podmioty mające siedzibę zarządu na terenie Polski w jego granicach sprzed aneksji Zaolzia. Łącznie zewidencjonowane zostały 2494 spółki akcyjne.

W Katalogu opisanych zostało 5046 akcji wyemitowanych przez 1090 spółek akcyjnych, które na dzień oddania książki do składu znane były autorowi z autopsji lub wiarygodnych źródeł. W Katalogu nie są ujmowane akcje, które potencjalnie mogły być lub były emitowane przez spółki akcyjne, a o których istnieniu nie mamy współcześnie żadnych wiarygodnych informacji. Niemniej jednak należy spodziewać się, że jeszcze znaczna część nieznanych akcji pojawiać się będzie w obrocie.

Katalog został zilustrowany 476 akcjami, z których zdecydowana większość nie była dotychczas publikowana, albo pozostaje nieznana szerszemu gronu kolekcjonerów. Katalog akcji jest na bieżąco aktualizowany, nabywcy katalog jeżeli wyrażą takie życzenie otrzymają dwa razy w roku informacje o nowych akcjach.

Rozwinięciem katalogu spółek akcyjnych jest baza spółek prowadzona pod adresem http://www.historiafabryk.pl

Sprzedaż Katalogu

Uprzejmie informuję, iż zbierane są deklaracje zainteresowania zakupem "Katalogu spółek akcyjnych Polski międzywojennej i akcji emitowanych przez te spółki”. W przypadku znalezienia chętnych na nabycie łącznie co najmniej 30 egzemplarzy Katalogu zlecę dodruk książki.

Osoby zainteresowane nabyciem Katalogu w ramach dodruku winny przesłać na adres leszek@katalogakcji.pl zapis zawierający następujące informacje:

- imię i nazwisko lub nazwę firmy
- adres mailowy do korespondencji
- deklarację co do sposobu odbioru (osobisty lub wysyłka Pocztą Polską) – w tym drugim przypadku adres do wysyłki (koszt wysyłki ponosi zamawiający)

W przypadku zamawiania więcej niż jednego egzemplarza muszą być podane imię i nazwisko (firma) dla każdej zamawianej książki (mogą się powtarzać, ale proszę to wyraźnie zaznaczyć). Złożenie zamówienia w powyższym trybie nie jest zobowiązaniem do nabycia Katalogu.

Cena Katalogu wynosić będzie nie mniej niż 375 zł łącznie za oba tomy, jednak ostatecznie będzie ustalana po zebraniu wystarczającej liczby osób zainteresowanych. Wcześniejsze deklaracje zainteresowania nie obligują nikogo do nabycia Katalogu, jeżeli uzna ostateczną cenę Katalogu za niesatysfakcjonującą.

Serdecznie zapraszam do przesyłania zapisów na dodruk Katalogu na adres leszek@katalogakcji.pl

 

 

 

AutorLeszek Koziorowski. Prawnik, kolekcjoner. Wspólnik komplementariusz w Kancelarii Gessel. Prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych. Autor licznych publikacji poświęconych prawu rynku kapitałowego i historii gospodarki, a w szczególności historii papierów wartościowych i polskiej giełdy. Redaktor naczelny Rocznika Historii Papierów Wartościowych.

Jako kolekcjoner zgromadził ponad 2500 unikalnych polskich akcji, a także liczne polskie obligacje i listy zastawne. Ale przede wszystkim przez ostatnie 25 lat „kolekcjonował” wiedzę na temat historii polskiego rynku kapitałowego. Efektem jest m.in. pierwszy katalog polskich akcji i ich emitentów.

Kolekcja papierów wartościowych jest stale uzupełniana. Autor wciąż kupuje historyczne papiery wartościowe. Szczegóły dotyczące kupna starych akcji w zakładce "Poszukiwane akcje".

Poszukiwane akcje 
Kupię, sprzedam historyczne akcje, obligacje i inne papiery wartościowe. Autor poszukuje dawnych polskich akcji, obligacji, listów zastawnych i wszelkich dokumentów świadczących o historii polskich spółek akcyjnych i historii polskiej gospodarki. Zdjęcia fabryk, dokumentacja techniczna, druki firmowe, korespondencja przemysłowa, wszystkie takie dokumenty pozwolą rozszerzyć naszą wiedzę o polskiej gospodarce, o jej historii.

Jeżeli chciałbyś sprzedać stare akcje, czy jakiekolwiek inne dokumenty prześlij mi ich skan (zdjęcie) na adres: mailto:leszek@katalogakcji.pl a przedstawię moją propozycję ceny. 

Oprócz kupna i sprzedaży historycznych papierów wartościowych dokonuję także ich wyceny. 

Kontakt

Leszek Koziorowski

022 318 69 03

l.koziorowski@gessel.pl

leszek@katalogakcji.pl


Katalog akcji Katalog papierów wartościowych Katalog historycznych akcji Katalog historycznych papierów wartościowych Sprzedam akcje Sprzedam papiery wartościowe Sprzedam obligacje Sprzedam stare papiery Sprzedam stare akcje Sprzedam historyczne akcje Historyczne papiery wartościowe Historyczne akcje Kolekcja akcji Kolekcja papierów wartościowych Wycena papierów wartościowych Wycena starych papierów wartościowych Wycena historycznych papierów wartościowych Wycena historycznych akcji Wycena starych akcji Kupię akcje Kupię stare akcje Kupię historyczne akcje Kupię papiery wartościowe Kupię historyczne papiery wartościowe Kolekcjonowanie akcji Kolekcjonowanie starych akcji Kolekcjonowanie historycznych akcji